Ochrana údajů

Těší mě vaše návštěva na webových stránkách a také váš zájem o konferenci. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost

Ve spolupráci s cashflowsummit.cz, které vlastní Tomáš Zdražil, IČ 01146009, neplátce DPH a Firmou 2.0 s.r.o., IČ 29210372 která přijímá technická a bezpečnostní opatření, chráním vaše údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Samozřejmě bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na .

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte moje webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například přihlášením na konferenci.

Možnost odhlášení

Chci vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohl informovat o průběhu konference a zaslání platebních údajů. Účast na konferenci je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.